Dior And Shawn Oversized Hoodie Blue (Clothing)

472.99 ₪ 600 ₪

המלצה לגבי המידה

מומלץ מאוד לקחת את המוצר במידה אחת גדולה יותר ממה שאתם בדרך כלל לובשים בחולצה, תוך כדי שיקולים של גזרה צרה/רחבה וכו'
-
ליתר ביטחון אם אתם מפחדים שיהיה קטן עליכם מומלץ ללכת לפי מה שהמלצנו.