Dior x Jordan Sweater Natural (Clothing)

400.99 ₪ 499.99 ₪

המלצה לגבי המידה

מומלץ מאוד לקחת את המוצר במידה אחת גדולה יותר ממה שאתם בדרך כלל לובשים בחולצה, תוך כדי שיקולים של גזרה צרה/רחבה וכו'
-
ליתר ביטחון אם אתם מפחדים שיהיה קטן עליכם מומלץ ללכת לפי מה שהמלצנו.